MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия белгийски лиценз за MMSI / радио, когато кандидатствате за регистрация под белгийски флаг. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме белгийски лиценз за радио MMSI за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:
  • Изискваме само копие на паспорт. (нямате нужда от радио курс)

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани